Jak Możesz Pomóc

Darowizna

Dane do przelewu:
Fundacja Imperium Sportu

Al. A. Frycza Modrzewskiego 20
43-300 Bielsko­Biała
NIP: 5472159561
REGON: 364010976
KRS:0000609117

Swoją darowiznę możesz przekazać na konkretną osobę lub na cele Fundacji które obecnie realizujemy na numer konta:
Santander Bank S.A

35 1910 1048 2789 2463 6139 0001

Płatność Online

Bezpieczne i szybkie płatności online gwarantuje serwis TPay.com, wystarczy wybrać przycisk z kwotą darowizny.

Wolontariat

Chcesz dołączyć do naszego zespołu i zdobyć cenne doświadczenie przy organizacji imprez sportowych, akcji dla dzieci i młodzieży, lubisz pomagać i tworzyć niezwykłe rzeczy? Koniecznie do Nas napisz. Czekamy na Ciebie.

 

Realizujemy również programy stażowe, praktyki szkolne i szkolenia wolontariackie. Z nami rozwiniesz skrzydła, poznasz wspaniałych ludzi a przede wszystkim zdobędziesz cenne doświadczenie tak bardzo potrzebne na dzisiejszym rynku pracy.

Napisz do Nas na adres:

biuro@imperiumsportu.eu w temacie z dopiskiem “WOLONTARIAT”

lub zadzwoń pod numer +48 883 132 524

Darowizna FAQ

Co to jest darowizna?

Darowizna jest to bezpłatne świadczenie darczyńcy na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art. 888 kc). Oznacza to, że ktoś przekazuje na rzecz osoby fizycznej lub prawnej środki finansowe albo rzeczy, w zamian nie otrzymując żadnej korzyści majątkowej. Nie wyklucza otrzymania korzyści niemajątkowej np. podziękowań, członkostwa honorowego w organizacji itp.

Czy można przekazać Fundacji jako darowiznę rzeczy?

Tak. Ponieważ jednak wymaga to oceny przydatności rzeczy dla Fundacji i podpisania umowy o przekazaniu darowizny, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: biuro@imperiumsportu.eu

Czy można dokonać wpłaty z zagranicy?

Tak. Jeżeli wpłata na konto Fundacji będzie dokonywana poza terytorium RP, albo z terytorium RP, ale w obcej walucie, bank będzie wymagał od Państwa podania poniższych dodatkowych danych identyfikacyjnych np. pełny adres

Czy mogę wybrać na co zostanie przeznaczona moja darowizna?

Twoja darowizna zostanie przeznaczona na cele statutowe Fundacji. Środki od darczyńców zawsze są przekazywane na realizację programu Fundacji, których celem jest wsparcie sportowe dzieci w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. Jeśli chcesz wybrać, na co ma zostać przeznaczona Twoja darowizna, poinformuj nas o tym!

Czy można darowiznę odliczyć od podatku?

Tak. Kto obdarowuje organizację może, pod pewnymi warunkami, kwotę darowizny odliczyć od podstawy opodatkowania. Warunki są następujące: wysokość odliczenia nie może przekroczyć:6% rocznego dochodu w przypadku osób fizycznych (dotyczy to także osób prowadzących działalność gospodarczą z wyjątkiem tych, które płacą podatek liniowy, chyba że osiągają jeszcze dochód z innego tytułu),10% rocznego dochodu w przypadku osób prawnych (spółki kapitałowe, organizacje pozarządowe itp.),środki pieniężne muszą być przekazane za pomocą przelewu bankowego na cele statutowe Fundacji,przekazanie środków musi być potwierdzone bankowym dowodem wpłaty. Na mocy obowiązujących ustaw wszystkie darowizny na rzecz Fundacji podlegają opisanemu powyżej odliczeniu od podatku.

Zgodnie z ustawą o podatku od osób prawnych (art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7) istnieje możliwość odliczenia darowizny od podatku dochodowego

Zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) istnieje możliwość odliczenia darowizny od podatku dochodowego.

Czy Fundacji można przekazać 1% odpisu z podatku?

Tak.  Fundacja Imperium Sportu aktualnie posiada status OPP.

Numer KRS:  0000609117

Czy można przekazać darowiznę w obcej walucie?

Tak. Bank będzie w takim przypadku wymagał od Państwa podania dodatkowych danych identyfikacyjnych, jak w przypadku wpłaty z konta za granicą.

Czy można otrzymać potwierdzenie przekazania darowizny na rzecz Fundacji?

Każda osoba bądź instytucja może uzyskać potwierdzenie przekazania darowizny.

W przypadku przekazania darowizny w formie gotówki, możliwe jest otrzymanie dokumentu potwierdzającego przekazanie darowizny. W tym celu należy skontaktować się z biurem Fundacji na adres biuro@imperiumsportu.eu i podać imię i nazwisko lub nazwę organizacji oraz pełny adres.

W przypadku dokonania darowizny w postaci przelewu na konto Fundacji, potwierdzeniem przekazania darowizny jest potwierdzenie wykonania przelewu, jakie każdy może wygenerować samodzielnie z własnego rachunku bankowego.