Historie dla których warto pomagać

Depresja

Dzieci, które nie znają wartości i właściwego zachowania

Narkotyki

Dzieci zostają same